Janus Pannonius Múzeum
Főoldal > Várostörténet

Konferencia a keresztényüldözésről

2018. november 24-én, a konferencia kezdőnapján lesz századik évfordulója, hogy megalakult a Kommunisták Magyarországi Pártja, amelynek egyik fő célkitűzése, programpontja éppen a „klerikális reakció elleni harc”, a keresztényüldözés volt.

 

A konferencia második napja, november 25- e a GULAG táborokba hurcoltak emléknapja, ilyenkor a kommunizmus igazi természetére emlékezünk. A Szovjet-Oroszországból hazánkba is importált bolsevizmus ugyan minden vallási közösséget támadott, ám leghevesebben éppen a kereszténységet. Hazánkban tulajdonképpen 1918. november 24-én vált politikai programmá, vette kezdetét a modernkori keresztényüldözés, amelynek azonban a világban évezredes a története. A konferencia célja, hogy feltárja és bemutassa a keresztényüldözés motivációit, mozgatórugóit és társadalmi hatásait az ókori kezdetektől napjainkig.

 

A konferencia arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyek azok az indítékok, okok, amelyek a keresztények elleni jogi, fizikai vagy más fellépéssel jártak és ezekkel szemben a keresztény közösségek az adott történelmi, földrajzi környezetben milyen sikeres védekezési stratégát alakítottak ki. Lehet-e minden korban és minden helyzetben megfelelő stratégiát kialakítani, hiszen a kereszténység kétezer éve folyamatosan fennmaradt, vagy voltak-vannak olyan áldozatok, olyan közösségek, ahol a közösség elhalt, mert nem sikerült jó megoldásokat találni? Mi befolyásolja a sikert és a sikertelenséget?


A konferencia a keresztényüldözés jelenségét elsősorban a történettudomány, a régészet és a biztonságpolitika aspektusából kívánja bemutatni, egyben lehetőséget szeretne nyújtani a kereszténység jelenlegi helyzetének áttekintésére is. A tanácskozás fókuszában a keresztényüldözés jelenségének és okainak minél szélesebb körű, tudományterületeken átívelő feltárása és bemutatása áll. A konferencia egyrészt alkalmat teremt a különböző tudományterületeken dolgozó kutatók számára eredményeik ismertetésére, másrészt lehetőséget ad a jövőbeli közös szakmai munkára, illetve együttműködésre, ezzel is támogatva a szakmai közösségek oktatási és kutatási tevékenységét.

 

Hogyan maradhatott fenn a kereszténység olyan tájakon, ahol a változó intenzitással zajló keresztényüldözés századok óta mindennapi szomorú tapasztalat? Hogyan élték túl az ókori keresztény közösségek a római császárkor nagy üldözéseit, hogyan alakult ki és terjedt el az ókori keresztény közösségek mártírjainak tisztelete? Miért nem sikerült a modernkori diktatúráknak sem a kereszténység felszámolása? Miért ragaszkodtak a hitükhöz a keresztények még a GULAG vagy GUPVI táborokban is? A konferencia alkalmas lehet mindazon történelmi tapasztalatok összegzésére, amelyek segíthetik a keresztényüldözés mozgatórugóinak, valamint a kereszténység jelenlegi helyzetének mélyebb megértését. A konferencia előadásaiból készült tanulmányokat tartalmazó nyomtatott kötet megjelentetését a Pécsi Tudományegyetem vállalja, ám természetesen nyitottak vagyunk egy, a tematikát feldolgozó szélesebb összefogással megvalósuló kiadvány létrehozásában is.

 

A konferencia akár nyitánya is lehet egy, a keresztényüldözés történetével, a kereszténység történetével, régészetével, jelenlegi helyzetével foglalkozó kétévenként megrendezett konferencia-sorozatnak. A PTE Régészet Tanszék ókeresztény régészeti kutatási eredményeit bemutató a legutóbbi Nyugat-európai konferenciákon ugyanis kiderült, hogy Európa számos tudományos műhelye részéről érdeklődés mutatkozik egy hasonló tematikájú, angol nyelvű nemzetközi konferencia iránt is.

 

SZERVEZŐK ÉS A TELJES PROGRAM:

Letöltés: Keresztenyek-ellenszelben-konferencia_vegleges-program.pdf  

Almenü

Múzeum főoldal

Hírek

Állandó kiállítások

Időszaki kiállítások

Programok

Múzeumpedagógia

Szakmai oldalak

Extra menüpont

Keresem:

Kövess bennünket!

Kapcsolat:

Janus Pannonius Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Tel: +36 72/514-040

Fax: +36 72/514-042

honlap: www.jpm.hu

e-mail: jpm@jpm.hu,

bmmijpm@gmail.com

facebook: www.facebook.com/bmmi.jpm

térkép: Google maps

twitter: twitter.com/#!/JPMuzeum

youtube: www.youtube.com/user/avarin1