Janus Pannonius Múzeum

Mai programok

Képző- és Iparművészet

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:32:00

Múzeumpedagógia (Képző- és iparművészet)

2018-01-04 23:47:00

Arczok és láthatárok – 19. századi magyar festészet a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből

2018-05-04 12:49:00

Válasz és folytatás

2018-11-15 09:47:00

Vonalakban

2018-11-19 08:49:00

Természettudomány

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:59:00

Múzeumpedagógia (természettudomány)

2018-01-04 23:49:00

Várostörténet

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 19:59:00

Kovács Béla Emlékház

2018-02-16 21:26:00

Néprajz

ÁLTALÁNOS PROGRAMNAPTÁR

2013-11-11 20:00:00

Múzeumpedagógia (néprajz)

2018-01-04 23:51:00

Régészet

Sopianae – Baranya római kori leletei – állandó régészeti kiállítás

2015-04-13 11:59:00

Múzeumpedagógia (régészet)

2018-01-04 23:52:00

Fejedelmi kincsek

2018-11-08 13:58:00

Látogatóinknak

Látogatóinknak | 2015-04-20

A JPM évkönyve 53. kötet (2015)

PDF

BEVEZETŐ

PDF  Gábor Olivér – Gál Éva – Gáti Csilla – Kiss Magdolna – Millei Ilona: Kárpáti Gábor köszöntése
   
   TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
PDF  Dénes Andrea: A Villányi-hegység tájhasználatának történetéhez. Tájhasználat  a 20. századig, nagyharsányi területtörténetek botanikai megközelítésből
PDF  KisbenedekTibor: Adatok a Janus Pannonius Múzeum Természettudományi Osztálya egyenesszárnyú (Orthoptera) gyűjteményéből
   
   RÉGÉSZET
PDF  K. Zoffmann Zsuzsanna: A Mészbetétes kerámia népességének embertani leletei Szederkény és Versend lelőhelyekről
PDF

K. Zoffmann Zsuzsanna: Baranya megye őskori embertani leleteinek áttekintése

PDF  Gábor Olivér: Pécs/Sopianae késő antik temetői építészetének belső kronológiája
PDF  Kovaliczky Gergely: Régészeti feltárások Pécs, Sopianae téren. Összefoglaló jelentés
PDF  Szabó Máté: Baranyai villák légifelvételeken
PDF  Nagy Balázs – Princz Diána: A Pécs, Tettye téri reneszánsz villa és derviskolostor éremanyaga
PDF  Kohári Gabriella: Kísérleti régészeti tevékenység a visegrádi Királyi Palota magánkonyhájában
PDF  Raýman János: A kővágószőlősi tallérlelet
   
   TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK
PDF  Gerner Zsuzsanna: Memoriae causa – emlékül: Szövegszerkesztés, témaválasztás és normaorientáltság a 18-19. század fordulójáról származó két emlékkönyvben
PDF   Tegzes Ferenc: A Pécsi Dalárda a zászlószalagok tükrében
PDF   Millei Ilona: A Pécsi Dalárda zászlója, zászlószalagjai a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében
PDF   Gál Éva: Bálozás Pécsett a múzeumi források tükrében
PDF   Kincses Károly: Regensburgtól Sulináig és vissza. Eilingsfeld János hajóskapitány fotográfiai hagyatéka a 20. század első feléből
PDF   Pásztor Andrea: A pécsi Pius Kollégium kertjének története
PDF   Mendöl Zsuzsanna: Építmények és kiadványok az idegenforgalom szolgálatában Pécsett 1930-1945
   
   NÉPRAJZ
PDF   Vándor Andrea: Migráció a Duna térségében. Hét múzeum – egy kiállítás
PDF   Kőszegi Gábor: Szemelvények a Pécsi Városi Muzeum Látogatóinak Könyvéből
   
   KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
PDF   Kovács Orsolya: Az 1906-os milánói kiállításra készült váza a Janus Pannonius Múzeum Zsolnay gyűjteményében
PDF   Kistelegdi István - ifj. Kistelegdi István: Az építészettörténettől az épületenergetikáig. Az egykori pécsi Megyeháza, a mai Modern Magyar Képtár rekonstrukciója és bővítése
   
   MŰTÁRGY- ÉS MŰEMLÉKVÉDELEM
PDF   Horváth Zsuzsanna: A Kiskassa-téglaház avar leleteinek restaurálása
PDF   Fertői Miklós: A Janus Pannonius Múzeum 16-17. században készült bútorainak restaurálása
PDF  Millei Ilona: Helyreállított régies típusú bosnyák főkötők
   
  MÚZEUMPEDAGÓGIA, MÚZEUMIMARKETING
PDF  Varga Ágnes – Dénes Andrea – Török Ildikó: Múzeumpedagógia és múzeumandragógia a JPM Természettudományi Osztályán (2009-2014)
PDF  Gardánfalviné Kovács Magdolna: Múzeumpedagógiai lehetőségek a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztályán
PDF  Pásztor Andrea: Múzeumpedagógiai fejlesztések a Padláson
PDF Gál Éva: Siketek és nagyothallók a múzeumban
PDF Kárpáti Kata: Projektnapok a Janus Pannonius Múzeum képzőművészeti kiállításaiban
PDF Gerner András: Közösség, közönség – a marketing és a kommunikáció kihívásai a Janus Pannonius Múzeumban
   
  KRÓNIKA
PDF Tillai Gábor: „Botanizálás a Múzsák Kertjében”. Az ismeretterjesztés és közművelődés kiemelkedő eseményei a Janus Pannonius Múzeumban (2007-2013)
   
  NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
PDF Gáti Csilla – Bertók Gábor: ARCLAND projekt 2010-2015. A JPM Régészeti Osztályának nemzetközi pályázata
   
  SZEMLE
PDF Márfi Attila: Tanulmánykötet a roma holokausztról. A lágerek népe. Névtelen romák holokausztja

 

A JPMÉ 53. kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

RSS

Twitter

YouTube

Google Maps

Hírlevél

Videótár

Keresem:

Kövess bennünket!

Kapcsolat:

Janus Pannonius Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Tel: +36 72/514-040

Fax: +36 72/514-042

honlap: www.jpm.hu

e-mail: jpm@jpm.hu,

bmmijpm@gmail.com

facebook: www.facebook.com/bmmi.jpm

térkép: Google maps

twitter: twitter.com/#!/JPMuzeum

youtube: www.youtube.com/user/avarin1