Janus Pannonius Múzeum
Főoldal > Természettudomány

Villányi-hegység

A Dráva síkjából kiemelkedő Villányi-hegység magasabb bércei közül talán a legendás Tenkes és a Szársomlyó-hegy, legismertebbek. 

A hegység élővilága – földrajzi helyzetének, és a meredek, meleg, száraz déli hegyoldalaknak köszönhetően – mediterrán jellegű fajokban igen gazdag. A növények közül csak itt él hazánkban magyar kikerics, apró, fehér virágai néha már december végén virítanak. A korongos lucerna, a magyar méreggyilok, és a rozsdás gyűszűvirág szintén a hegység ritkaságai.

A déli lejtőkön sziklagyepek, sztyepprétek és száraz tölgyesek élnek. A sziklagyepek meghatározó faja a dalmát csenkesz, a mecseki varjúháj, a bakszarvú lepkeszeg és a borzas szulák. A sztyeppréteken árvalányhajak lengedeznek, és a mediterránban annyira jellemző orchideák változatos, sokszínű virágiban gyönyörködhetünk tavasztól, őszig. Több fajuk is él a hegységben, de legfőképpen, az igazán „baranyait”, a majomkosbort kell említeni. 

A rendkívül fajgazdag gyepekben nőszirmok, hangyabogáncs, nagyezerjófű, selymes boglárka gazdagítja ritkaságokban a területet.

Csak, a védett fajokat is nehéz lenne felsorolni, hiszen a hegységben számuk megközelíti a százat. Ezek többsége pedig éppen a déli lejtők száraz gyepjeiben és erdeiben él. A molyhos tölgy-virágos kőris erdők fáira liánok: pirítógyökér, jerikói lonc, borostyán tömege kapaszkodik. Az északi, lösszel fedett lejtők erdeinek balkáni fafaja az ezüsthárs. Ezüsthársas-gyertyános-tölgyesek borítják a hegység nagy részét. Aljukban összefüggő állományokat alkot a szúrós csodabogyó. A Mecsekből is ismert olasz müge, szártalan kankalin, lónyelvű csodabogyó, turbánliliom itt is elengedhetetlen alkotói a dús aljnövényzetnek. A sziklásabb erdőkben a mecseki zergevirág is előfordul.

A hegység nagy területű gyepjei sok egyenesszárnyúnak adnak otthont. Köztük hazánk leghosszabb rovarának a - repülni nem tudó, néha napokig ugyanazon fűszálon „ücsörgő” - fűrészlábú szöcskének. De él itt a védett sisakos sáska és imádkozó sáska is. Nyár végén mannakabócák tömegeinek szűnni nem akaró koncertje idézi fel biztosan a mediterránt. A gyepek gazdag rovarvilága gyíkok tömegét tartja el. Számtalan fali gyík sütkérezik a sziklákon, fürge gyíkok suhannak el mellettünk a fűben, és hatalmas zöld gyíkok csapnak - méretükhöz képest - nagy zajt a száraz avarban. Él a hegységben hazánk leghosszabb hüllője, a haragos sikló is. Ritka déli madárfajok a sövénysármány és a bajszos sármány. Néha megfigyelhető a kígyászölyv vadászó példánya is a hegység sziklás lejtői felett. A védett emlősök közül vadmacska él a háborítatlan erdőrészeken, a barlangokban és az elhagyott bányajáratokban pedig ritka denevérfajok tanyáznak.

Almenü

Múzeum főoldal

Hírek

Állandó kiállítások

Időszaki kiállítások

Programok

Múzeumpedagógia

Szakmai oldalak

Keresem:

Kövess bennünket!

Kapcsolat:

Janus Pannonius Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Tel: +36 72/514-040

Fax: +36 72/514-042

honlap: www.jpm.hu

e-mail: jpm@jpm.hu,

bmmijpm@gmail.com

facebook: www.facebook.com/bmmi.jpm

térkép: Google maps

twitter: twitter.com/#!/JPMuzeum

youtube: www.youtube.com/user/avarin1