Janus Pannonius Múzeum
Főoldal > Képző- és Iparművészet

„Naputazás” – Csontváry művészete közelről

„Naputazás” – Csontváry művészete közelről.
Múzeumpedagógiai szolgáltatások fejlesztése
a pécsi Csontváry Múzeumban

Tárgy: szakmai beszámoló
Pályázati azonosító: 3506/1724
Ügyintéző: Kárpáti Katalin
                                                          

Pályázati programunk célja Csontváry születésének 160. évfordulója, valamint a Csontváry Múzeum 2012-es újranyitása kapcsán az életmű múzeumpedagógia eszközökkel történő minél szélesebb körű bemutatása, népszerűsítése volt.  A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. augusztus 1.–2013. május 30.

A pályázati projekt ismertetője:

A művész születésének 160. évfordulóját ünneplő pécsi Csontváry Múzeum gyűjteménye nemzeti közkincsünk – arra érdemes, hogy minél több gyerek és felnőtt látogassa és, hogy ez a múzeumlátogatás a látogatók minél szélesebb körét arra inspirálja, hogy jobban megértsék, közelebbről szemléljék az életművet.

A pályázatban igényelt támogatásból a Csontváry életművet tematikusan bemutató korcsoportos művészeti kiadvány megjelentetésére és programjaink anyagszükségletére fordítottuk

 

Múzeumpedagógiai programjaink

A pécsi Csontváry múzeum állandó kiállításának 2012-es újranyitása alkalmából a Janus Pannonius Múzeum (volt Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága) Művészettörténeti Osztálya a művész munkáira koncentráló múzeumpedagógiai programot indított kisiskolás csoportok számára.  Az iskolákat célzottan választottuk ki, szakköreik és tagozataik szerint, így építhettünk a diákok meglévő ismereteire és tudására, gördülékenyebben ment a párbeszéd. Az ő érdeklődésüket leginkább megfogó programelemeket kívánjuk kiemelni és beépíteni a korosztályt célzó állandó programkínálatunkba. A célunk a látáskultúra fejlesztése, a vizuális esztétikai nevelés, a megfelelő értékítélet képességének kialakítása, az egyéni képességek, a kreativitás és a tehetség kibontakoztatása.

A korcsoportos programsorozat választható elemei a következők:

NAPSZÍNEZŐ (Az óvodások számára összeállított program célja a játékos ismerkedés a múzeumokkal, művészettel, maximum 2-3 műalkotás érintésével.)
ÁLLATLESEN (képrészlet kereső, puzzle és memóriajáték készítés)
ÉGFESTÉS (óriáskép festés a látott szín-és formavilág leképezésével, perspektíva értelmezése, a másolás folyamata a passzív szemlélődés helyett a megfigyelőképességet ismeretbővítést és képi-tartalmi továbbgondolást aktivizálja)
MODERN CSONTVÁRY (Rendhagyó földrajz, illetve kémia óra, a korszakra jellemző és Csontváry művészetében megjelenő tudományos és technikai felfedezések., Föld kincsei és a mesterséges anyagok a vegyészetben., Festékanyagok hierarchizálódása a modernitás a festészetben.)
MENJÜNK DÉLNEK! (Felfedező feladatlap és játék állomások kísérik a tárlatvezetést.)
EGY FESTŐ BŐRÖNDJE (Csontváry életútja drámapedagógiai módszerekkel. A bőröndben útikönyvek, fényképek, emlékek, ceruzák, ecsetek, festékek és egy térkép lapul. Ki a festő? Merre járt? Skicceket találtunk, minek a vázlatai ezek? Az ismeretlen festő helyett befejezzük a képeket. S az sincs kizárva, hogy végül találunk egyéb nyomokat arra vonatkozóan, hogy ki lehetett az, aki a vonalakat megrajzolta, merre járt, elkészült műveit hol találjuk.)

A játékos foglalkozások Csontváry Múzeum gyűjteményébe nyújt betekintést, így a képzőművészet alapfogalmaiba és izgalmas jelenségeibe.

Múzeumpedagógiai kiadvány

„Naputazás” – Csontváry művészete közelről
MŰVÉSZETI KALAUZ 7-12 ÉVESEKNEK

Csontváry képeinek értő szemlélését segítő foglalkoztató füzet kombinációja a kreatív, kereső és a vezető jellegű feladatlapoknak. A kiállításban való eligazodást segítő és a múzeumi órák tapasztalataira építő múzeumpedagógiai kiadvány egyrészt minél több gyerek és felnőtt látogató múzeumlátogatását kívánja valódi élménnyé varázsolni, másrészt kedvcsináló gyanánt megalapozhat egy későbbi múzeumlátogatást is.

A kiadvány tartalmi felépítése szerint egy rövidebb köszöntővel és önéletrajzi bemutatással indít, követi az állandó kiállítás tematikáját és a gyerekek ismeretanyagára építve emel ki témaköröket, feladatokat - emellett térképes és kislexikonos összeállításokat is találhatunk a kiadványban. Megismertet képzőművészeti műfajokkal, a színek jelentésével és a műveket alkotó elemek és formák rendszerével. Az állandó kiállítás tematikus programjaihoz tudjuk hasznosítani a későbbi tematikus múzeumi órák és iskolai szakkörök közötti versenyek oktató anyagként pedagógusok, idegenvezetők, egyéb érdeklődők számára.

A foglalkoztató füzet segítségével:

 • „művészeti iránytűt” adunk a múzeumlátogató gyerekek, családok, pedagógusok kezébe
 • a múzeumban nem érzik olyan elveszettnek magukat a gyerekek: elfelejthetik a „művészet nagy én kicsi vagyok” érzést.
 • a vizuális kifejezőeszközök – pl. tér, szín, forma, fény-árnyék stb. – hatékonyabban épülnek be a gyerekek alkotásaiba.
 • a felismerés, felfedezés élményét nyújtó gyakorlatok a művek befogadását késztik elő a látáskultúra fejlesztésével,  anélkül, hogy megmondanánk mit „kell” látnia.
 • a pedagógus előkészítheti, levezetheti a múzeumlátogatást és a későbbi visszacsatolást is segítő feladatokat is találhat, a tanuló belső élményévé válik a tananyag, mikor annak konkrét megjelenési formájával találkozik és összefüggéseket fedez fel a tanultak között.
 • A kiadvány jellegzetes „szakszövegeivel” nagymértékben hozzájárul a diákok szókincsének fejlesztéséhez, alkotókészségük, kifejezőkészségük javításához.

 

A programban részt vevő iskolák és rajztanárok:

Összesen 9 osztály és 3 rajzszakkörös csoport vett részt a programon, alkalmanként 15-25 fővel.

 • ·         Baróthy Mária - PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium
 • ·         Dezső Andrea - Koch Valéria Iskolaközpont
 • ·         Kovalovszky Éva és Velner Eszter - Szent Mór Iskolaközpont
 • ·         PTE Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
  H-7624 Pécs, Őz utca 2. +36 72 311-843
  Bárkányi Tamás– média - technika munkaközösség
 • ·         Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola
  7624 Pécs, Radnics u. 9. Fejős Miklós tagozatvezető Képző- Iparművészet Tagozat

A pályázati program megvalósításának szakmai tapasztalatai

Az 1957-ben alapított pécsi Modern Magyar Képtár a tágabb értelemben vett huszadik századi magyar művészet második legnagyobb gyűjteménye. Az újjárendezett állandó kiállítása a modern törekvések tizenkilencedik századi kezdeteitől a huszonegyedik századi, kortárs művészeti jelenségekig húzódó ívet rajzol meg. Ennek eredményeképpen a gyűjtemény a közép-kelet-európai avantgárd és modernizmus kutatásának, bemutatásának megkerülhetetlen tényezőjévé vált.

A hozzánk látogató tanárok és diákok művészettörténeti és - elméleti ismereteik bővítésével közelebb kerülhettek a modern és kortárs képzőművészethez. A modern muzeológia „nyitott múzeumok”-ra vonatkozó követelményeit (pl. látványosság, élményszerűség, aktivizálás, stb.). programjaink alakításánál figyelembe véve tartani tudtuk célunk, hogy minél többet megtudjanak a legfontosabb művészeti törekvésekről, motivációt kapjanak a későbbi önálló ismeretszerzéshez.

 

A múzeumpedagógiai program hasznosulásának értékelése

Az iskolai körülmények között zajló művészeti nevelésben ritkán felbukkanó modern alkotások értelmezése sokszor nehézkes, az élményszintű befogadás nem kellően irányított. Programsorozatunkkal bizonyítottuk, hogy éppen ezek a művek alkalmasak a jelen megragadására, képesek ösztönözni nyitottabb és innovatívabb gondolkodásra. Az iskolás korcsoport napi órabeosztása nehézkessé teszi a komplex, ezért hosszabb időtartamú múzeumi órákon való részvételt.  Ez a kísérleti programsorozat a tanáraik támogató jelenlétével lehetővé tette, hogy megismerjük az ő érdeklődésük irányait, határait. A helyi kultúraközvetítésre jellemző a túlkínálat. Valódi attrakciót jelentő szolgáltatásokat kell felsorakoztatnunk ahhoz, hogy látogatóink kellően aktívvá, motiválttá váljanak a többletinformációk befogadásához. Új generációknak új módon kell a kiállításról mesélni, lehetővé tenni, hogy mélyebbre merülhessenek az egyszerű látványélménynél.

A JPM Művészettörténeti Osztályának más állandó kiállításaira épülő 2013. évi múzeumpedagógiai kínálata és az iskolarendszerű oktatáshoz kapcsolódó tematikus múzeumi órái megtalálhatók honlapunkon: www.jpm.hu.
Facebook-os elérhetőség: http://www.facebook.com/bmmi.jpm?fref=ts

Letöltés: beszamolo_csontvary.pdf  

Almenü

Múzeum főoldal

Hírek

Állandó kiállítások

Időszaki kiállítások

Programok

Múzeumpedagógia

Szakmai oldalak

Keresem:

Kövess bennünket!

Kapcsolat:

Janus Pannonius Múzeum

7621 Pécs, Káptalan u. 5.

Tel: +36 72/514-040

Fax: +36 72/514-042

honlap: www.jpm.hu

e-mail: jpm@jpm.hu,

bmmijpm@gmail.com

facebook: www.facebook.com/bmmi.jpm

térkép: Google maps

twitter: twitter.com/#!/JPMuzeum

youtube: www.youtube.com/user/avarin1